سامانه آزمون مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


دانشجویان عزیز برای ورود از انتخاب ورود مهمان استفاده نمایند


اتاق های امتحان مجازی مجتمع فنی و مهندسی
رديف نام مجتمع/دانشکده نام اتاق شماره تلفن اداره امتحانات
1 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 1 33003547-33003546-33702076
2 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 2 33003547-33003546-33702076
3 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 3 33003547-33003546-33702076
4 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 4 33003547-33003546-33702076
5 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 5 33003547-33003546-33702076
6 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 6 33003547-33003546-33702076
7 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 7 33003547-33003546-33702076
8 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 8 33003547-33003546-33702076
9 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 9 33003547-33003546-33702076
10 مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی ورود به اتاق امتحان شماره 10 33003547-33003546-33702076اتاق های امتحان مجازی مجتمع ولیعصر (عج)
رديف نام مجتمع/دانشکده نام اتاق شماره تلفن اداره امتحانات
1 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 1 36602290-33301875-36605293-36605299
2 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 2 36602290-33301875-36605293-36605299
3 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 3 36602290-33301875-36605293-36605299
4 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 4 36602290-33301875-36605293-36605299
5 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 5 36602290-33301875-36605293-36605299
6 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 6 36602290-33301875-36605293-36605299
7 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 7 36602290-33301875-36605293-36605299
8 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 8 36602290-33301875-36605293-36605299
9 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 9 36602290-33301875-36605293-36605299
10 مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) ورود به اتاق امتحان شماره 10 36602290-33301875-36605293-36605299اتاق های امتحان مجازی دانشکده هنر و معماری
رديف نام مجتمع/دانشکده نام اتاق شماره تلفن اداره امتحانات
1 دانشکده هنر و معماری ورود به اتاق امتحان شماره 1 66403288-66954589-66414030
2 دانشکده هنر و معماری ورود به اتاق امتحان شماره 2 66403288-66954589-66414030
3 دانشکده هنر و معماری ورود به اتاق امتحان شماره 3 66403288-66954589-66414030
4 دانشکده هنر و معماری ورود به اتاق امتحان شماره 4 66403288-66954589-66414030
5 دانشکده هنر و معماری ورود به اتاق امتحان شماره 5 66403288-66954589-66414030اتاق های امتحان مجازی دانشکده صنایع
رديف نام مجتمع/دانشکده نام اتاق شماره تلفن اداره امتحانات
1 دانشکده مهندسی صنایع ورود به اتاق امتحان شماره 1 77526156-77638853-77638854
77506129-77638851-77654742
77654745
2 دانشکده مهندسی صنایع ورود به اتاق امتحان شماره 2 77526156-77638853-77638854
77506129-77638851-77654742
77654745


شماره های پشتیبانی فنی
77526156
88811084
88304968
83843292
83843294
66950205


شماره های آموزش(ستاد)
83843208-83843210-83843208-83843214
83843203-83843202-83843213-83843217
83843201-83843205-83843207

شماره های همراه آموزش برای تماس در ساعت 8 الی 15 و یا ارسال پیامک در سایر ساعات
نرم افزارهاي مورد نياز
رديف فایل قابل دانلود نام نرم افزار
1 دانلود Mozila FireFox دانلود نرم افزار فايرفاکس
2 دانلود FlashPlayer-FireFox دانلود فلش پلير براي مرورگر فايرفاکس
3 دانلود Adobe connect Add-in – Win دانلود ادوب کانکت برای ويندوز
4 دانلود Any Desk نرم افزار اني دسک براي اتصال از دور
5 دانلود Adobe connect Android نرم افزار ادوب کانکت برای اندروید
6 دانلود FireFox 32 bits نرم افزار فایرکس 32 بیتی برای اشتراک صفحه
7 دانلود PdfZila نرم افزار پی دی اف زیلا برای تبدیل فایل پی دی اف به عکس
8 دانلود Chrome 32bits نرم افزار مرورگر کروم 32 بیتی
9 دانلود Chrome 64 bits نرم افزار مرورگر کروم 64 بیتی